Przemijanie - Bożenny Adamkiewicz

Spotkanie Autoskie połaczone z promocja książki Bożenny Adamkiewicz

13 listopada 2015 godzina 18:00

Filia Miejskiej Bilioteki Publicznej Miejskiego Ośordka Kultury w Zambrowie

Aleja Wojska Polskiego 25