Ortobajki z Urszulą Krajewską-Szeligowską w filii MBP

Ortobajki z Urszulą Krajewską-Szeligowską w filii  MBP

Czwartek, 30 października, był dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie niewątpliwie odbiegający od codziennej rutyny. Miały one bowiem możliwość uczestniczenia w spotkaniu z ortobajkami autorstwa pani Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej, poetki, tłumaczki pochodzącej z okolic Zambrowa. Po dwóch tomikach wierszy dla starszych odbiorców wydała własnym nakładem zbiór Ortobajki–zwierzajki, który w ciekawy sposób promowała wśród młodych czytelników.

Ortobajki to dłuższe formy wierszowane, z morałem i wplecionymi weń zasadami poprawnej ortografii. Poetka nie tylko czytała wybrane przez uczestników wiersze, ale również po każdym z nich zadawała pytania. Za poprawną odpowiedź można było uzyskać nagrodę, ufundowaną przez Burmistrza Miasta Zambrów.

Nietuzinkowe spotkanie z wierszami dało uczniom możliwość sprawdzenia się z ortografii, znajomości życia zwierząt oraz aktywnego słuchania. Po zakończonym spotkaniu dzieci osobiście podziękowały Pani Urszuli za bardzo ciekawe przedstawienie tematu i wraz z opiekunkami z uśmiechem opuszczały budynek Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie.

Magdalena Nowowiejska