Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie wzięła udział w programie dotacyjnym realizowanym przez Instytut Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012.

 

Celem przystąpienia do programu jest podniesienie standardu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie wraz z filią, poprzez wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający czytelnikom korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on – line.

W ramach programu Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dotację, za którą zakupiono:
- 6 szt. komputerów stacjonarnych z monitorami,
- 6 szt. licencji programu antywirusowego na okres 3 lat do zakupionych w ramach zadania komputerów,
- 6 szt. pakietów aplikacji biurowych do zakupionych w ramach zadania komputerów.

 

Zakupiony sprzęt komputerowy rozdzielono wg następującego planu:
- 2 komputery przekazano do Oddziału dla Dzieci MBP
- 2 komputery przekazano do Oddziału dla Dorosłych MBP
- 2 komputery przekazano do Filii Bibliotecznej MBP

Zakupiony sprzęt komputerowy będzie służył bibliotekarzom do katalogowania i przeszukiwania zbiorów oraz umożliwi  czytelnikom korzystanie z Internetu.