Kazimierz Nowacki - spotkanie autorskie

          Spotkanie autorskie odbędzie się 13 stycznia 2015 roku o godzinie 17.00. W spotkaniu udział weźmie i zapewni oprawę muzyczną zespół instrumentalny CAMERATA.

          Kazimierz Nowacki urodził się 19 sierpnia 1954 r. we wsi Zaręby-Krztęki położonej w Gminie Zambrów. W wieku 18 lat przeprowadził się do Warszawy, gdzie kontynuował naukę oraz podjął pracę. Przez cały czas jest mieszkańcem Bródna. W 2001 r. po 22 latach szczęśliwego małżeństwa został wdowcem, z dwójką dorastających córek. Obecnie jest szczęśliwym dziadkiem. Czytelnikom znany jest z tomików wierszy Zatrzymać chwile (2011) i Strofy życia (2013). Jego wiersze zostały opublikowane w antologiach Dedykacje i Boso po ściernisku. Autor jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz należy do Grupy Poetyckiej Akant działającej przy Czytelni Naukowej nr I w Warszawie., która liczy obecnie ok. 30 członków