80. rocznica wybuchu II wojny światowej

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Niezwykła lekcja w zambrowskiej bibliotece

W 2019 r. obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W wielu miejscach organizowane są wydarzenia związane z jej ogólnopolskimi obchodami. Niezwykła lekcja miała dzisiaj miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zambrowie.

Niezwykła lekcja biblioteczna pod hasłem „Spotkania z historią” odbyła się dzisiaj, 24 września w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie. Motywem przewodnim dzisiejszego wydarzenia była 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. 

W spotkaniu uczestniczyła młodzież oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie. Gośćmi specjalnymi byli: Jarosław Strenkowski i Andrzej Bieluczuk.

Jarosław Strenkowski jest historykiem, znawcą historii regionalnej i lokalnej, zwłaszcza dotyczącej naszego miasta i regionu, jest pracownikiem Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie. Pieczołowicie gromadzi ślady i pamiątki dotyczące historii naszego miasta. Jest autorem publikacji i książek związanych z historią Zambrowa.
Andrzej Bieluczyk przyjechał  z Białegostoku, jest miłośnikiem i pasjonatem historii. Swoje pasje realizuje w ramach Grupy Wschód, która działa jako Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów. Stowarzyszenie zrzesza miłośników i pasjonatów historii. Głównym celem stowarzyszenia jest ratowanie oraz odnawianie zabytków i miejsc związanych z historią regionu podlaskiego, promowanie i ukazywanie „żywej historii” poprzez rekonstrukcje historyczne, lekcje historii i wystawy.

Spotkanie rozpoczął Jarosław Strenkowski, który zapoznał młodzież z przebiegiem działań wojennych w Zambrowie oraz najbliższej okolicy, opowiedział też o tym, jak wojna wpłynęła na historię naszego miasta oraz na życie jego mieszkańców. Prelekcja została wzbogacona o ciekawostki historyczne i archiwalne zdjęcia ukazujące realia września ’39 w Zambrowie i najbliższej okolicy. Andrzej Bieluczyk z kolei zaprezentował umundurowanie i ekwipunek polskiego żołnierza z czasów poprzedzających II wojnę światową oraz w dniach jej wybuchu. Swoją prezentację wzbogacił o ciekawostki dotyczące takich zagadnień, jak dyscyplina żołnierska w armii polskiej w latach przedwojennych, pielęgnowanie takich wartości jak: honor, szacunek dla symboli polskości, miłość do ojczyzny, które cechowały polskiego żołnierza.

Spotkanie uświetniły występy podopiecznych pani Katarzyny Nity-Murawskiej  ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Sebastian Skarżyński wykonał przejmującą piosenkę „Dziś idę walczyć, mamo”. Anna Dębek zaś zaśpiewała ponadczasowy utwór „Ojczyzna”. Oba wykonania zostały nagrodzone gorącymi oklaskami.

Na koniec odbył się quiz historyczny z udziałem młodzieży, tematycznie związany z historią II wojny światowej. Nagrody dla zwycięzców, podobnie jak upominki dla prelegentów oraz uczniów wykonujących piosenki, ufundował Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania na ręce pani Katarzyny Nity-Murawskiej i pana Jarosława Strenkowskiego za pomoc w przygotowaniu wydarzenia. Serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi Kazimierzowi Dąbrowskiemu za ufundowanie nagród.